Fylkesordføreren til Moi

Fylkesordfører Tom Tvedt kommer førstkommende torsdag til Lund kommune sammen med fylkesvaraordfører Ellen Solheim og fylkesrådmann Liv Fredriksen. I Lund kommune møter de ordfører Olav Hafstad, varaordfører Magnhild Eia og rådmann Svein Tore Åtland.

Programmet ser slik ut :

kl 09.00 Lund Rådhus

- Informasjon/utfordringer
- Samferdsel
- Videregående skole : bl.a. lærlingeordning og skyss

kl 10.00 Befaring Fylkesvei 1

Kl 10.30 Besøk Nordan vindusfabrikk

- omvisning
- lærlinger

Kl 11.30 Lunsj NorDan

25/8-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut