Fylkesordføreren besøker Lund

Tirsdag 21/11 om ettermiddagen og kvelden besøker fylkesordfører Roald G. Bergsaker Lund kommune. Ordføreren har invitert ham hit.
I ettermiddag skal han bl.a. se på noen av planene og de strekningsvise utbedringene som er satt i gang på fylkesveiene i kommunen ; dvs. FV 1 (Skulevold og fra Gursli i retning Sokndal), FV 5 Østrem-Sætra og FV 3 Rusdal-Bjørnestad.

Når det gjelder FV 5 Handeland-Sætra, har kommunestyret bevilget 200.000 kr til denne utbedringen. Dessuten har formannskapet tidligere i høst bevilget 150.000 kr. til en ny parkeringsplass i Sætra.

Om kvelden deltar Bergsaker på et medlemsmøte i Lund Næringsforening på Moi hotell. Tema for møtet er : Rogaland fylkeskommune som regional utviklingsaktør for Lund. Med på møtet blir også fylkesvaraordfører Reidun Korsvoll, regiondirektør Terje Fatland og fylkessamferdselssjef Gunnar Eitrjord.

21/11, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut