Full aktivitet på Lundheim

Tirsdag var ordfører og rådmann invitert til Lundheim folkehøgskole. Der møtte vi styreleder Kjell Erfjord og rektor Ole Petter Hansson. Hovedhensikten var å bli informert om utbyggingen som nå er godt i gang.

Det bygges nytt internatbygg som skal være ferdig i juni 2009. Det er til sammen på 840 m2 i 2 etasjer og rommer 21 elevrom. Alle rom har eget dusj og toalett. Sommerstid vil det være mulig å omgjøre rommene til dobbeltrom. Utbyggingen har en kostnadsramme på om lag 18 millioner kroner og vil innebære en betydelig standardheving for skolen. Holm AS er hovedentreprenør, og arbeidet utføres i samarbeid med Stangborli Bygg. Petter Arentz er engasjert som byggeleder.

Nye lærere på Lundheim fra v : Martha Vinsvold, Ragnhild Egeland, Kristian Digre, Eike Poeppelmeier og Kristian Holte
Foto: Svein Tore Åtland

Erfjord og Hansson kunne fortelle at dette er 1. byggetrinn av totalt 3. Byggetrinn 2 er renovering av hovedbygget, og byggetrinn 3 er en ytterligere forlengelse av byggetrinn 1. Målsettingen er at Lundheim totalt skal ha 70 enkeltrom; innen en tidshorisont på om lag 10 år.

Vi ble ellers fortalt om følgende begivenheter i 2009 :

  • Lundheim-rittet er 30 år.
  • Det blir offisiell innvielse av nybygget i begynnelsen av juli.
  • 3. oktober er Lundheim 60 år. Dette skal markeres i august.

18/11-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut