på tur

Fritidskontakter søkes

NAV Lund har stadig behov for å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å være fritidskontakt. 
De som mottar tjenesten fritidskontakt kan være både barn og voksne, men felles er at de har behov for sosial støtte for å kunne delta på meningsfulle aktiviteter. Personlig egnethet, engasjement og toleranse for andre mennesker er viktig å ha når man skal være fritidskontakt. Det lages en engasjementsavtale og utbetales godtgjørelse etter innlevert timeliste.
 
Per februar 2019 har vi særlig behov for voksne som kan tenke seg å være fritidskontakt for barn/unge.

Bruk søknadsskjema i link eller ta kontakt med NAV Lund mellom 12.00 og 15.00 på hverdager.