FRITIDSKONTAKT

En fritidskontakt skal være til støtte og hjelp for voksne eller barn som har behov for å ha noen å være sammen med på ettermiddagstid. Det søkes spesielt etter MANNLIG FRITIDSKONTAKT.

Oftest er det en fast ettermiddag pr. uke der dere treffes, kanskje er det behov for følge til fritidsaktivitet, eller bare sosialt samvær. Fritidskontakten lønnes etter KS`satser, det vil bli gitt veiledning fra oppfølger ved behov. • Vi ønsker oss voksenpersoner/voksne ungdom av begge kjønn • Dersom du disponerer bil og kan kjøre turer med bruker eller kjøre til og fra aktiviteter er det en fordel. Kompensasjon for bilbruk. Ta kontakt med Nav Lund