Friluftsliv

I Lund har du rike muligheter til å drive et aktivt friluftsliv.
Det går stier og gamle ferdselsveier på kryss og tvers i hele kommunen. Flere av stiene er merket.

 

Opplev Dalane Dette er et 130 km langt turveinett som knytter sammen fjell og heieområdene i Lund, Egersund og Bjerkreim med kysten i Egersund og Sokndal. To av hovedtraseene går gjennom Lund.

Stavanger turistforening gav i 1999 ut en bok som beskriver disse stiene, samt flere andre turmuligheter i Dalane.

 

Friluft skilt - Indre Sandstøl
Friluft skilt - Indre Sandstøl

Turer i Lund

Hvert år legges det opp utvalgte turer i kommunen, i 2012 er det 12 turer. Dette er et samarbeid mellom flere forskjellige lag, organisasjoner, frivillige og Lund kommune.
Turene merkes og det settes opp ei postkasse med ei bok i der du kan skrive navnet ditt. Foran i boken står en kode som du må skrive opp. Hver av turene gir en poengsum. Har du 100 poeng (60 poeng for barn under 12 år) kan du få årets merke. Dette kan hentes i ekspedisjonen på rådhuset når du leverer inn skjemaet. Årets merke kan hentes fra 1. august og innen 1. november.

 

Utstyrsbank for friluftsliv

Sammen med foreninger og lag har kommunen telt, kanoer, kajakker, lavvu, robåt , stormkjøkken og annet turutstyr billig til leie.

Turkart

Kommunen selger et fiske og friluftskart i målestokk 1:50 000. Kartet koster kr 60,-.