Informasjon- og dialogmøte

Fremtidige Brannvesen

De fleste brannsjefer i Rogaland og enkelte nabokommuner var i dag samlet på Sola på hovedredningssentralen. Det var Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap som inviterte til et informasjonsmøte og dialogmøte.

Ledelsen i DSB Brann og Redning
Ledelsen i DSB Brann og Redning

Bakgrunnen er nye politidistrikt og færre nødsentraler. 110-sentralene skal reduseres fra 18 til 12 stk, og politiets nødnummer 112 skal etableres vegg i vegg med 110-sentralene. Det er også klare føringer fra sentralt hold at det skal bli færre brannvesen. Samtlige brannstasjoner og lokale mannskaper skal beholdes, men de kan bli organisert som større brannvesen. I debatten som fulgte ble det gjort klart at det er viktig og finne lokale tilpasninger, og DSB oppfordret kommunene til å være med i den pågående utformingen av fremtidens organisering av nødeetatene.

For Lund vil den lokale beredskapen være som før, men det kan nok om få år bli aktuelt å være en del av et større, regionalt brannvesen med felles ledelse både for beredskap og forebyggende avdeling.

 

John Skåland