Drone Elv ND

Arbeidet med reguleringsplan i gang

Fremdrift i flomsikringsarbeidet i Moisånå

Flomsikringsarbeidet i Moisånå er inne i en viktig fase. I disse dager jobbes det med å få utarbeidet reguleringsplan som på vanlig måte skal ut på høring. Videre jobber NVE med å lage en rapport om prosjektet som skal benyttes internt i NVE sin budsjettprosess for 2018. Lund kommune har som kjent søkt om midler til prosjektet fra NVE. Før arbeidet i elva kan påbegynnes, må selvsagt reguleringsplanen være godkjent av kommunestyret, og det må foreligge full finansiering av prosjektet.

Planen er videre at det skal utarbeides detaljtegninger samt anbudspapirer fortløpende. Det er helt umulig å fastslå når arbeidet fysisk kan påbegynnes, men målet for arbeidsgruppen har hele tiden vært 1. halvår 2018.

 

Moi gamle bro:

Det lyktes ikke å få reparert den gamle broa i sommer slik vi hadde håpet. Planen er nå å ta denne jobben samtidig med hovedprosjektet i elva. Dette vil igjen føre til at veien over broa vil være stengt for kjøretøy ennå en god stund.

 

John Skåland