Fortsatt billetter igjen

Det er fortsatt billetter igjen til forestillingen "Fantasia - en reise for alle"
Billettene fåes kjøpt på Mix Moi tipp og vinn og på Rådhuset.

Forestillingen vises i NorDan hallen:
torsdag 22. mars kl. 18.00
fredag 23. mars kl. 10.30

Billettpris kr 100 v/b, kr 200 familie

Velkommen til en storslagen mønstring i NorDan hallen av og med elever i Lund kommune.