Forslag til kulturpriskandidater

Fredag 11. november skal Lund kommunes kulturpris deles ut. Vi ønsker forslag til kandidater innen 5. oktober 2005

Lund kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturområdet i Lund. Kulturprisen tildeles i henhold til statutter vedtatt i OK-utvalget og utdeles ved et kulturarrangement i forbindelse med Dalane kulturfestival 4. - 12. november.

Alle innbyggere i Lund kommune kan komme med forslag til kandidater. Forslag på kandidater må være skriftlig begrunnet og sendes til:

Lund kommune v/oppvekst- og kulturetaten, 4460 Moi

Frist: 5. oktober 2005Tips ein ven Skriv ut