Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016 Formannskapets forslag

Forslag til budsjett for 2013/ økonomiplan for perioden 2013 – 2016

Formannskapet fremmer med dette forslag til budsjett for 2013/ økonomiplan for perioden 2013 – 2016.

Det er et stramt budsjett hvor en har valgt å beholde rådmannens forslag til driftsrammer for etatene med et unntak. Formannskapet har valgt å øke driften med 500.000 kr avsatt til formannskapets disposisjon for å kunne møte spesielle utfordringer som måtte komme gjennom året. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

For mer detaljer – se budsjettdokumentene.

Budsjett og økonomiplanen skal vedtas i kommunestyre den 6. desember.

Tips ein ven Skriv ut