juletre

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Fra og med 01.07.2012 må de som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål, søke Fylkesmannen om tillatelse.

Forskriften medfører ikke et forbud mot utplanting av utenlandske treslag, men hver enkelt sak må vurderes i forhold til eventuelle uheldige følger på naturmangfoldet. En viktig del av kunnskapsgrunnlaget er risikovurderinger av de økologiske egenskapene til arter på den nye svartlisten. Her er arter som for eksempel sitkagran og edelgran oppført i kategorier med høy risiko. I Lund er det også aktuelt å vurdere lerk. Vurderingen vil også basere seg på tilgjengelig kunnskap om området som skal tilplantes.

 

Fylkesmannen har ansvaret for oppfølging av forskriften. Søknader må sendes senest 2 måneder før utsettingen av planter. Kontaktpersoner hos FM er: Randi Storhaug (Tel.: 51568929, randi.storhaug@fmro.no) eller Lars Slåtta (Tel.: 51568970, lars.slatta@fmro.no).

 

Søknadsskjema og veilederen er blitt utarbeidet av Fylkesmannen og finnes nå nederst på siden.