Passeringslomme E39 Moi hotell - forprosjektrapport-1.jpg

Forprosjekt – forbikjøringslomme ved Moi Hotell

Vegvesenet har nå gjort ferdig forprosjektet til forbikjøringslommen ved Moi Hotell.

Lund kommune har i flere år etterspurt dette tiltaket, og det er å håpe at det kan ferdigstilles neste år – selv om det er kommet signaler fra vegvesenet at det kanskje først kan bli ferdig i 2018.