Formannskapets innstilling til Budsjett- og økonomiplan 2015 – 2018

Formannskapets innstilling til Budsjett- og økonomiplan 2015 – 2018

Formannskapets innstilling til Budsjett- og økonomiplan 2015 – 2018 for Lund kommune legges ut til alminnelig ettersyn på rådhuset fram til kommunestyrets behandling av saken i møte 4.12.14.

Ordfører