Formannskapets forslag til investeringer i 2006

Sentraladministrasjonen

hele 1000 kr.

     
 

Nytt saksbehandlingssystem

250

 

IKT-investeringer

150

 

Sum

400

     

Oppvekst og kultur

 
 

Rehabilitering Lund ungdomsskole inkl. inventar

5 750

 

Opprustning uteareal lekepl/barneh.

100

 

Ny heis i Lundetun

500

 

Rehabilitering inngangsparti i Lundetun

400

 

Friluftsmidler (egenandel)

400

 

Sum

7 150

     

Helse og omsorg

 
 

Fagsystemer data i ho-etaten

250

 

Felles barnevern i Dalane - datasystemer

100

 

Sum

350

     

Plan, næring og miljø

 
 

Ny traktor og bil uteseksjonen

800

 

Asfalt kommunale veger

500

 

Innløsning av tomter Haukland øst

600

 

Gatelys/trafikksikring - utbedring

400

 

Sum

2 300

     

Sum brutto investeringer

10 200Tips ein ven Skriv ut