Formannskapets foreløpige budsjettforslag

Formannskapet har nå lagt fram et foreløpig budsjettforslag som skal drøftes i hovedutvalgene. Deretter blir de endelige prioriteringer fremmet for kommunestyret som skal ha sitt møte den 19. november.

Endringer i kommunens befolkningssammensetning (demografi) er en utfordring når store beløp trekkes i det statlige rammetilskuddet uten at det i tilsvarende grad kan redusere tjenestene uten videre. Dette har slått hardt ut i 2010 ved at rammetilskuddet blir redusert med hele 3,4 mill. kr som kunne vært brukt til å styrke og utvikle vårt tjenestetilbud til innbyggerne. Bl.a. har antall barn i skolepliktig alder er blitt redusert med 32 stk. per 1.7.09. Antallet vil riktignok stige i 2010.

Lund kommune har måttet bruke 1,8 mill. kr av oppsparte midler for å finansiere årets budsjett slik det nå foreligger. Formannskapet foreslår at i den grad det blir overskudd i årets regnskap, skal dette tilbakeføres til disposisjonsfondet.

Lund kommune forvalter årlig i overkant av 225 mill. kr som brukes for å gi innbyggere et best mulig tjenestetilbud.

Tor Inge Moi
ØkonomisjefTips ein ven Skriv ut