Formannskapets drøfter budsjettet

Formannskapet vedtok i møte på tirsdag, den 3. november det endelige forslaget til budsjett for 2010 og økonomiplan fram til 2013 som skal behandles i kommunestyret den 19.november.

Å innfri alle behov som blir lagt fram har heller ikke dette året vært mulig, men formannskapet har prioritert å øke rammene for helse- og omsorgsetaten, samt videreføre de oppgaver regjeringen har foreslått innenfor oppvekstsektoren med utviding av timetallet i grunnskolen.

Tabellen under viser noen av de nye investeringene som er foreslått de neste 4 årene etter innspill fra hovedutvalgene som fikk 10 – 14 mill. kr å prioritere.

Kommunestyret fordeler i overkant av 225 mill. kr årlig til kommunale tjenester i Lund. Utfordringen er å fordele disse midlene på en måte som sikrer innbyggerne mest mulig velferd. Det er det kommunestyret skal gjøre den 19.november.Tips ein ven Skriv ut