Forhåndsstemming til Stortingsvalget 2013

Utvidet åpningstider til forhåndstemming

Forhåndsstemming til Stortingsvalget 2013

Torsdag 5. sept og fredag 6. sept. kan du forhåndstemme på rådhuset til kl. 18.00.
Tor Inge Moi
valgsekretær