Folkevalgtopplæring

Torsdag 15. november var det felles opplæring for de nyvalgte kommunestyrene i de fire Dalane-kommunene. Samlingen var på Grand hotell i Egersund, og oppslutningen var veldig god fra alle partier og fra alle de fire kommunene.

Av programmet nevnes :

Informasjon om fylkeskommunen og fylkesmannen

”Ombudsrollen” ved tidligere ordfører Kjell Erfjord

ombudsrollen (1,38 MB)

Rettigheter og plikter
Arbeidsgiverrollen
Habilitet
Etikk
Interkommunalt samarbeid
God møteskikk.

Foredragsholdere her var rådmenn i kommunene (Inge Stangeland, Karl Johan Olsen og Svein Tore Åtland) samt tidligere ordførere (John Skaara og Gudmund Holmen).

Vedlagt er presentasjonen som undertegnede hadde i forhold til temaet ”Rettigheter og plikter”.

Rettigheter og plikter

15/11-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut