IMG_0210

Folkevalgt opplæring

17. og 18. november har politikere i Lund tilbrakt to kvelder på Lundheim Folkehøgskole for å lære om politikerrollen.

IMG_0206
IMG_0208
IMG_0209
IMG_0210

Det er kommunenes sentralforbund (KS) som etter valg tilbyr folkevalgtopplæring. Deltakerne fikk innblikk i viktige og interessante  temaer som;

•møteledelse og møtekultur
•habilitet og inhabilitet
•etikk og folkevalgt rollen
•hvordan sette dagsordenen
•samspill  politikere og administrasjon
•rolleavklaring i forholdet administrasjon og politikk
•kommunal planlegging v/ rådmann Ståle Kongsvik

Dyktig og engasjert foreleser var Karl Johan E. Olsen.

Olav Hafstad
(Ordfører)

Tips ein ven Skriv ut