Snart flere innbyggere enn Sokndal?

Folketallet i Lund øker

SSB sine tall for folketall pr 1.7. er klar. Antall innbyggere i Lund øker til 3 253, opp 28 fra 1.1.2014.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fødselsoverskot 5 1 8 10 2 2 8
Nettoinnflytting -5 3 5 -1 3 5 15
Folketalet 30.6. 3141 3111 3170 3196 3189 3193 3253
1.1. 3112 3111 3139 3186 3183 3173 3225
Endring fra 1.1. til 30.6. 29 0 31 10 6 20 28

I 2. kvartal hadde vi 8 flere fødte enn døde. Nettoinnflytting i kvartalet var 15, det høgeste i 2. kvartal de siste 7 år.

Som tallene viser har økningen fra 1.1. til 30.6. variert fra 0 til +31. Befolkningsveksten i Lund fortsetter i bra tempo i 2014. 

Folketall 3006.png

 

Figuren over viser folketallet i de små Dalanekommunene. Både Bjerkreim og Lund tar innpå Sokndal.