www.lund.kommune.no

Lundbadet

Benytt sjansen til å påvirke

Folkehelseplanen til høring

Folkehelseplan 2014-2017 er lagt ut med høringsfrist 15. februar 2014.

Styringsgruppa for folkehelse har utarbeidet planen, og det legges opp til endelig behandling i kommunestyret 18. mars 2014.

Høringsutkastet hentes ned herfra.

Høringsinnspill sendes innen 15.2.2014 til:

  • trond@lund.kommune.no eller
  • Trond A Skjæveland, Lund rådhus, 4460 Moi
Opprettet: 03.januar.14 av Trond A Skjæveland
Oppdatert: 03.januar.14