blom

Folkehelsemidler 2018/19

Den politisk oppnevnte Styringsgruppa for folkehelse har fordelt midler til folkehelseformål i Lund slik:

Søker

 

Søker

VEDTAK

1. Nygård skole

 

20 000

20 000

(...)

 

3. Foreldreskolen/Helsest/Nygård

 

10 000

10 000

4. Aktivitetssenteret for psykisk helsetjeneste

10 000

10 000

5. SION Leketreff

 

30 000

20 000

6. Heskestad og Ualand bygdeutvikling

 

18 000

15 000

7. Moi fritidsklubb/Pinsemenigheten Sion/Magma

30 000

25 000

8. Perlå danse- og treningsklubb

 

15 000

10 000

9. FAU Lund ungdomsskole

 

20 000

20 000

10. Lund Bygdekvinnelag

 

6 000

5 000

11. Moi IL

 

36 000

30 000

12. Lund bygdekor

 

7 500

5 000

13. Hovsherad Vel og Bygdeutvikling

 

5 000

5 000

14. Lund Gladdans

 

5 000

5 000

       

Sum

 

212 500

180 000

 

Midlene blir overført den enkelte søker. 

 

Trond A Skjæveland, sekretær for Styringsgruppa

Tips ein ven Skriv ut