Førjulstreff hos NorDan

Mandag 12.12 arrangerte NorDan sitt årlige førjulstreff for samarbeidspartnere fra

Markedsdirektør Johannes Rasmussen, produksutviklingssjef John Olav Rasmussen og fabrikksjef Dag Krosslid holdt innlegg under "Førjulstreff " hos NorDan.
Foto: Egil N. Eek

kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Lund og Flekkefjord. Blant de inviterte var en stor del av de entreprenører, bygningssnekkere og andre som har kontakt med NorDan i løpet av året. Programmet besto i en orientering om trendene i byggemarkedet, teknisk utviklingsarbeid på NorDan og arbeidet med utvikling av produksjonssystemene i bedriften.

Som et humoristisk bidrag i treffet var komikeren Dag Schreiner engasjert til å underholde.

Førjulstreffet ble avsluttet med en felles julemiddag i peisstua i hotellet.

NorDan har som fast tradisjon å samle sine samarbeidspartnere til et årlig "Førjulstreff" på Moi hotell. Det årlige treffet fant sted på mandag 12.12 med stor deltakelse av entreprenører, bygningssnekkere og andre samarbeidspartnere i fra kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Lund og Flekkefjord.

Markedsdirektør Johannes Rasmussen ønsket velkommen og ga en orientering om utvikling i byggemarkedet i Norge og de land som NorDan er engasjert i ved salg av vinduer og dører.

Det ble også gitt en innføring i konsernets organisering og omfang og de satsingsområder NorDan ville begi seg inn på i tiden framover.

Produktutviklingssjef John Olav Rasmussen orienterte om det tekniske utviklingsarbeidet som ble drevet når det gjelder vinduer og de nye produktene som kommer i nærmeste framtid. Forholdet til byggeforskrifter og krav som kommer ble tillagt stor vekt i orienteringen.

Fabrikksjef Dag Krosslid ga en innføring i arbeidet med utvikling av fornyingsarbeidet i bedriften og arbeidet å forbedre styringssystemene for produksjon og vareleveranser.

Krosslid la stor vekt på betydningen av renhold på de enkelte arbeidsplasser og

Komikeren Dag Schreiner fra Løgnaslaget var engasjert av markedsdirektør Johannes Rasmussen til å underholde på "Førjulstreffet".
Foto: Egil N. Eek

hadde som mål at bedriften skulle bli meget god på produksjonsprosessen og leveringsforpliktelsene ut til kundene. "Når det stilles krav til at det samme antallet medarbeidere skal produsere mer enn tidligere, må vi finne løsninger som gjør at vi arbeider ikke hardere men smartere", sa Krosslid.

Før julemiddagen ble servert, underholdt komikeren Dag Schreiner. Med lang fartstid fra Løgnaslaget og andre revyer, tok det ikke lang tid før de frammøtte lot lattersalvene runge i salen.Tips ein ven Skriv ut