Eldredagen 2013

FN's internasjonale eldredag ble markert fredag 4.okt. i Lundetun

Ca 60 eldre møtte fram og deltok i feiringen

Alle fikk en forsinket morgengymnastikk da folkehelsekoordinator Jorunn R. Norheim ledet an i bevegelse til musikk. Hun informerte også om mange positive helse-gevinster som oppnås når man lever et aktivt liv fysisk, mentalt og sosialt.

Vi fikk informasjon fra Lund kommune ved helse og omsorgssjef Trond Skjæveland som påpekte at det trengs mer midler for å satse på en bredere hjemmesykepleie- dekning. Ordfører Pål Ravndal oppfordret til god oppslutning om årets viktige TV-innsamlingsaksjon som kommer demens-saken til gode.

Evelyn Sirevåg ledet arrangementet og Ansgar Birkeland bidro med behagelig sang og musikk. Det ble servert deilig lapskaus og kaffe med god hjelp fra 8-10 frivillige som sørget for at arrangementet kunne gjennomføres.

Evelyn Sirevåg

Tips ein ven Skriv ut