FNs Internasjonal dag for eldre torsdag 5. oktober 2017

Takk for invitasjonen! Gratulerer med dagen/eldredagen?

Jeg har fått i oppdrag å ønske velkommen!

Og det er fort gjort: Velkommen til FNs internasjonale eldre dag i Lund!

Jeg vil også takke Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne,

Pensjonistforeningen, Frivillighetssentralen, Okke øve 60 som spiller på

lag for å få til dette formiddagstreffet der de eldre er i fokus! (67 i august)

 

 

Dere er et godt eksempel på det å spille på lag for å få til noe for mange andre!

Møteplasser uansett tema er viktig for oss alle, og har betydning for folkehelsen og trivsel!

 • Foredrag, musikk og mat skal krydre det hele denne føremiddagen!

 

(Spurde Ståle i går om han vill eg sko sei någe meir, ja gjerna det kvitterte han!)

 

Og då har jeg lyst til å  dele noen tanker og refleksjoner om det som er årets tema:

 • Ta steget inn i framtida!
 • Om å ta i bruk og utnytte talenter vi har, og
 • Og om å legge tilrette for bidrag og deltakelse fra eldre mennesker.

Utgangspunktet er at FN mener at eldre KAN og VIL mer!

Dette er et viktig tema både for den enkelte, familien og kommunen.

Ja, for det er lenge siden då det å bli pensjonist var ensbetydende med

at du var gått ut på dato eller parkerte deg i sofaen!

 

Noen føler det nok sånn, og andre velger bevisst å trekke seg tilbake fra

deltakelse i en eller annen form.

 

Men for mange er det ikke tilfelle, ofte høyre med utsagn som at de aldri

har hatt det så travelt: de realiserer egne prosjekt eller gjør nytten som besteforeldre et eller annet sted!

 

Eller trimmer som aldri før, ikke for å bli yngre- men for å bli gammel!

Norge reiser Norge eller verden rundt, i alle fall til syden.

Andre  fortsette en aktiv tilværelse i lokalsamfunnet, f. eks gjennom

lag og forening  eller i politikken. (gode eks tilstede her!)

 

Og så har vi de som ikke vil slutte å jobbe, hvis de for lov,

og det er ikke sikkert de får!

 

Forklaringen på dette engasjementet er mange, men dette mene jeg spiller inn:

 • For folk flest får bedre helse og leve lenger, levealderen stiger!
 • De eldre føler at de har noe ennå å gi, og
 • De får mye tilbake ved å være til nytte for andre/ hjelpe til

 

Ja, dere eldre er allerede en svært nyttig ressurs i samfunnet og vil

spille en enda viktige rolle i framtida!

 

Men det er  opp til den enkelte eldre om denne ressursen utnyttes, slett ikke alle ønsker  å bidra når en har blitt pensjonist – de har gjort sitt og mener de fortjener å bli servert/vartet opp!

Det må de få lov til! Eller kan de det?

 

 

Men de som vil engasjere seg må i alle fall ikke møte

 • negative holdninger  og hindringer i nærmiljøet
 • og tilrettelegging både mht universell utforming og teknologi er viktige tiltak

 

Kommunen og samfunnet må ha en politikk som viser at alle eldre som ønsker å bidra i en eller annen form skal få muligheten

Ja, eg trur at kommunen i framtida i større og større grad må ta i bruk de eldres kompetanse og ressurser!

 

 

For skal kommunen makte å løse sine primære oppgaver, så vil frivillig ressurser i alle aldre spille en enda viktigere rolle.

 

FN innen 2030:

Antall eldre vil stige med 56%

Antall mennesker over 60 år vil være høyere enn antall mellom 15-24 år?

 

Kanskje man i større grad framover faktisk må vente mindre av kommunal velferd(NB!utenom det lovpålagte) og mer støtte frå hverandre i ulike former

Referere sitat studietur Århus: ” Veferd er ikke en kommunal oppgave, velferd er vores oppgave. Som mennesker. Over for hinanden”

Vi vet at det er en fordel at flest mulig bur lengst mulig i egen heim eller kollektiv, men då må det tilrettelegges slik at det blir mulig, både fysisk og tekniske hjelpemidler.

Kanskje den tradisjonelle omsorgsheimen må se mer ut som et hjem, uten rekkverk og andre institusjonspreg.

Og mer tiltrettelagt mot deg sånn at de som makter det kan bruke sine ressurser og talenter:

Prosjekt i Århus:”Jeg vil spise når jeg er sulten, ja men då må du bidra i å lage maten” ?

Måltidet blir mer meningsfullt for begge parter, både den eldre og ansatte!

 

Tidligere i år var det en samling om velfredsteknologi i eldrerådets regi. Flott tiltak, og eg forstod at det var vellykket! Hold fokus på dette videre

Kommunen følge veldig med på dette området, foreløpig har rådmannen

foreslått å gå med i et spleiselag der KS skal være en motor for kommunene i dette arbeidet.

 

Kr 20 /innbygger i alle kommuner som skal finansiere digitalisering i kommunal sektor, og velferdsteknologi er en del av dette. Mye vil skje på dette feltet, vi for følge med!

 

Mens vi venter på ting skjer:

Gå inn i fremtida med en positiv innstilling

Delta i nærmiljøet og i hjemmet med dine ferdigheter/talenter og ønsker!

Kommune, lag og organisasjoner lengter etter din ressurs for eks:

 • Språkkafè
 • Prosjekt livsglede
 • Og mye mye mer

 

 

Til slutt:

Kanskje man kan lære noe av ”Der ingen skulle tru at nåkon kunne bu”

De klarte seg utrolig godt under svært karrige forhold.

Hvorfor? Antakelig fordi de brukte og utvikler sine ferdigheter og kunnskap.

De fant opp sine eigne hjelpemidler og teknikker når det var behov.

 

F .eks han som budde alene langt unna servicetjenester og brukte videocamera for å klippe seg seg!

 

Med disse ordene ønsker jeg igjen velkommen til eldredagen!

Og lykke til med framtida!

Takk!