FN arrangement 24. Oktober kl 18.00

Kjære alle sammen!

Velkommen til  internasjonal fest – og markering av FN-dagen her i Lundetun!

Som i fjor inviterer Flerkulturell gruppe til fest med musikk, foredrag og

spennende mat retter fra menge forskjellige land.

Sist gang hadde jeg med meg et lite flagg som dere ser her, i år har

jeg skaffet et stort,

men det henger ute! Håper dere la merke til det nå de kom!

 

Flagget har FN`s offisielle emblem i kvitt på blå bunn.

Emblemet består av et verdenskart, omsluttet av olivengrener.

Olivengrener er et fredssymbol, og verdenskartet symboliserer all verdens mennesker.

 

 

Som dere forstår er FN – De Forente Stater- en verdens omspennende organisasjon

som arbeider med alt som berører menneskeheten;

 

Fattigdom, krig, og sult, miljø, kultur og økonomi.

Organisasjonens mål er å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet,

og å utvikle vennskaplige relasjoner.

 

Organisasjonen ble opprettet i 1945 og består av 193 land. Den første generalsekretæren var den norske politikeren Trygve Lie, mens i dag er det portugiseren Antonio Guterres som er sjef!

WHO – Verdens helseorganisasjon og UNICEF – FNs barnefond er to av mange

organisasjoner som ligger under FN.

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn!

 

 

Innsamlede penger frå årets TV aksjon, som ble gjennomført på søndag,

skal gå til UNIFEF.  I Lund ble det samlet inn ca 75000,- i bøssene etter en flott innsats av mange, bl.a her Moi  av elever ved Nygård skole.

I heile landet ble det samlet inn 2220millioner kr, fantastisk!

 

24 millioner barn i verden over får ikke gå på skole på grunn av krig og konflikt.

Pengene skal derfor brukes til å gi skolegang og håp til barn der krig raser!

 

Et anna fokusområde for FN, er De Fredsbevarende styrker-  kjent som FN styrken!

Mange frå Norge, også flere frå Lund, har reist utenlands for å delta i dette viktige arbeidet i fredens tjeneste!

De fortjener alle stor honnør!

 

Gjennom media for vi nesten daglig bekreftet at millioner av mennesker lever i fattigdom og i krigsområder, så markeringen av FN- dagen er høyst aktuell i dag også. Og det er derfor er fint at vi har denne tradisjonen i Lund.

 

 

Jeg vil rette en takk til alle som stille opp og bidrar til kveldens fest:

Moi Musikkorps, Lund Bygdekor, Kulturskolen, Voksenopplæringen,  dagens forelesere (Melinda Kvinlaug og Sanjar Botoon), dei internasjonale kokkene, Menigheten, Lundheim folkehøyskole (skoleboller) og Flerkulturell gruppe.

Dette er et skikkelig dugnadsarrangement – basert på mottoet;

 

”Me  spille på lag i vakre Lund”

 

Jeg vil ønsker alle lykke til med kvelden, og igjen varmt velkommen!

Då overleverer eg dirigentpinnen til Astri Hamre og Moi Musikkorps!