FN arrangement 24. Okt kl 18.00

For ei tid tilbake var jeg på ferie i New York

da besøkte jeg bl.a. FN bygningen og deltok på omvisning.

Den norske politikeren Trygve Lie la ned grunnsteinen i 1949, og var den første generalsekretæren i FN (46-52).

 

Som et minne kjøpte jeg dette flagget.

Flagget har FN`s offisielle emblem i kvitt på blå bunn.

Emblemet består av et verdenskart, omsluttet av olivengrener.

Olivengrenene er et fredssymbol, og verdenskartet

symboliserer all verdens mennesker.

FN- De forente stater er altså en verdensomspennende

organisasjon som stor sett arbeider for alt som berører menneskeheten;

fra fattigdom, miljø, krig og sult til luftfart, kultur og økonomi.

 

Da organisasjonen ble opprettet på Jalta i 1945 var det 51 medlemsland,

i dag består FN av 193 land.

Markeringen av dagen har pågått siden 1948.

Markeringen av FN-dagen har som hensikt å gjøre menneskene oppmerksom på

FN`s MÅL mot 2030, som er å:

Utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet/urettferdighet og stoppe klimaendringene er noen av 17 hovedmål.

Disse skal fungere som felles global retning for land, næringsliv og befolkning.

Målene forplikter alle land, også Norge selvsagt

Spesielt i forhold til at millioner av mennesker lever i fattigdom og i krigsområder,

så er markeringen av dagen høyst aktuell i dag!

Derfor er det fint at vi har den tradisjonen i Lund kommune, der det inviteres til fest og samvær for å fokusere på FN.

Ikke minst fordi Lund er en flerkulturell kommune, med innbyggere som opprinnelig kommer fra mange av verdens land.

 

Dagen er en av mange årlige tiltak som Flerkulturell arbeidsgruppe har i sine planer.

Eg vil benytte anledningen til å takke arrangørstaben Gro, Lise og Kjell  i Samarbeid m/SANA og Bygdekvinnelaget.

Ønsker alle lykke til med kvelden!

Takk!