Renseanlegget

PNM på tur sammen med alle Dalane-kommunene

Flott tur til IVAR på Nord-Jæren

Re-sortering Forus
Forus - Resortering av avfall

Torsdag var 4 stk fra PNM på tur til IVAR . Tidligere teknisk sjef og ordfører i Lund, Tore Tagholdt, hadde invitert alle Dalane-kommunene til en busstur på IVARs bekostning. Bussen hentet oss på Tengs eller Vikeså, og Tore var guide. Det var representanter fra alle fire kommunene med.

Første stopp var hovedvannverket på Langevatn rett før Ålgård. Neste stopp var hovedrenseanlegget på Randaberg, deretter til Forus for å se på det store avfall-resorteringsanlegget som nettopp er startet opp. Siste stopp var anlegget på Grødaland som tar seg av husholdningsavfall m.m.

Vi fikk en svært god omvisning alle steder - og god servering underveis. 

I tillegg til å få sett hva som rører seg i fylket på dette feltet, er det også planer om samarbeid med IVAR ikke minst på prøvetakingsområdet både for vann og avløp. For Lund kommune sitt vedkommende skal vi etter nyttår starte opp med ny prøveplan for avløpsprøver, så derfor var denne turen ekstra aktuell for oss.

Vi takker IVAR for et flott opplegg denne dagen, og ikke minst vår guide Tore Tagholdt som ledet oss gjennom dagen på en meget god måte.

John Skåland