DSCF0516

Flott restaureringsarbeid på Skåland

Osmund Skåland har i sommer utført et flott arbeid på den gamle løa på Floran, Skåland. Det er gitt SMIL-midler til prosjektet, og nå begynner arbeidet å bli ferdig.
I sin tid var her to bygninger - nå er det bare den ene løa som står igjen. Men den er til gjengjeld tatt meget godt vare på nå, og mye av den gamle trebygningen er bevart. Det som var ødelagt er skiftet ut, og sutak og tak fremstår nå som nytt, men i gammel stil og med gammel stein. Osmund har også benyttet seg av gamle byggemetoder og redskaper i arbeidet.

Bygget har sine opprinnelige båser hvor kyrene i gammel tid ble tatt inn for melking.

Lund kommune er svært tilfreds med at grunneiere på en slik måte tar initiativ for å bevare gammel tradisjon og for ettertiden kan fremvise livet fra gamle dager.


John Skåland

  1 / 3 
 
 
 


Tips ein ven Skriv ut