026

Lisa Corvin fra Frivillighet Norge holdt interessant foredrag om frivillighet.

Flott frivillighetskveld i Moi IL sitt klubbhus

Onsdag kveld var 22 lag og foreninger i Moi IL sitt klubbhus for å ha dialog med kommunen om hvordan kommune og frivillighet kan samhandle bedre. Kulturskolen innledet kvelden med flott dans av elever og gitarspill av kulturskolerektor Arne Svindland. Ordfører Olav Hafstad innledet med å fortelle om bakgrunnen for kvelden og Lisa Corvin fra "frivillighet Norge" fortalte om hvordan man kan lykkes i dette arbeidet. Kjell Erfjord leder av oppvekst og kulturutvalget ledet kvelden og det ble avsluttet med dialog og innspill fra de ulike lag og foreninger. Lund kommune takker for svært godt oppmøte!