075

Lærerne samles på fagdag sammen med Universitetet i Stavanger.

Flott fagdag på Lund ungdomsskole

Tirsdag ettermiddag/kveld var hele kollegiet på Lund ungdomsskole sammen for å ha en fagdag med forelesere fra Universitetet i Stavanger. Temaet var klasseledelse og elevenes motivasjon for faglig og sosial læring. Her var det aktive lærere som ønsket å diskutere hvordan praksis er på skolen og hvordan den kan videreutvikles. To av lærerne Lise Varhaug og Tom Helge Moen har tatt på seg jobben som ressurslærere og hadde sammen med universitetet planlagt fagdagen.

Jeg takker Lund ungdomsskole, de aktive og positive lærerne, ressurslærerne og rektor Odd Ivar Haugen for en flott ettermiddag / kveld.

Lund ungdomsskole, lærerne og elevene på Lund ungdomsskole går en spennende tid i møte.
Lise Moen