Flott dag over Tronåsen!

Søndag ettermiddag ble det markert at veien over Tronåsen nå har blitt fredet. Arrangementet var et samarbeid mellom Veivesenet i Rogaland og Vest-Agder samt kommunene Flekkefjord og Lund. Begge ordførerne deltok. Det samme gjorde Veivesenets distriktssjefer i Vest-Agder og Sør-Rogaland (Johan Mjaaland og Hanne Hermanrud). Det som gledet aller mest var imidlertid at mellom 400 og 500 var til stede på dette flotte arrangementet og deltok på den kulturhistoriske vandringen fra Tronvik til Bakke bru.

Per Birger Lomheim
Foto: Svein Tore Åtland

Underveis var det åpning av fredningsskilt og informasjonstavler. Dessuten bidro medlemmer i Lund Historie- og Ættesogelag med historiefortellinger i noen av svingene på veien mot toppen av Tronåsen. Kjersti Søyland Bye spilte på lur, og ”rallaren” Per Birger Lomheim var både sanger og grindåpner.

Det var salg av deilig mat og drikke både i Tronvik og på Lendemoen. Ved Bakke bru demonstrerte jærbuen Erik T. Skretting kiling av stein sammen med sønnen sin, og Flekkefjord Leikarring hadde også oppvisning på den gamle brua.

Erik T. Skretting kiler stein
Foto: Svein Tore Åtland

Veien over Tronåsen ble åpnet i 1844 og var i bruk helt fram til 1946. Da ble tunnelene mellom Tronvik og Sirnes åpnet for biltrafikk.

Veteranbusser sto for transporten tilbake til Tronvik.

Veteranbussen "Turisten" fra Sirdal
Foto: Svein Tore Åtland

24/8-09, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut