Flott Aksjon Håp-konsert

Mandag kveld var 200 personer til stede under Aksjon-håp konserten i Lund kirke.

Sangartistene Inger Lise Rypdal og Torstein Sødal sammen med musikeren Helge Nysted gav de frammøtte en flott konsert med stor variasjon i sangvalget.

Inger Lise Rypdal kunne fortelle at det hadde gjort et stort inntrykk på henne å møte voldtatte kvinner i Kongo som var forlatt av sine menn, og mistet sitt selvbilde og var i en svært vanskelig livssituasjon. Hun hadde vært med og startet flere senter for voldtatte kvinner, og at hun ikke hadde opplevd noe så meningsfylt som nettopp å jobbe med bistand.

Den kjente artisten fortalte videre at folk blir engasjert når de blir kjent med behovene for hjelp og ser alvoret. Hun gav også uttrykk for at det var flott å synge i gamle kirker som i Lund kirke. Det sangartistene ønsket skulle bli husket fra kvelden var "Du kan gjøre en forskjell. Utfordringen gikk å være med å gjøre en innsats.

Det ble samlet inn 13.640 kroner og i tillegg har Lund kommune gitt tilskudd på 3.000 kroner til dekning av utgifter. En lokal komite jobber med planlegging av innsamlingsaksjonen 10. desember, og håper på stor støtte når bøssebærerne kommer på besøk.

31.10.06
Kjell ErfordTips ein ven Skriv ut