039

Flomskader på kommunal veg

I natt var 3 av våre folk i uteseksjonen i Drivdal for å redde den kommunale veien fra store flomskader

039
054
flom 4

Odd Ivar Gursli, Tommy Eik og Magnor Mydland hold på til nærmere klokka tre i natt med å demme opp for løpske bekker og store oversvømmelser. På grunn av en privat veg hvor grunneier har lagt ned for små rør over bekken, har flomvannet fylt rørene og tatt nye leier på begge sider. Dette har ført til store ødeleggelser både på private veier og jorder og ikke minst på den kommunale vegen. Også lenger opp i lia mot Gjersdal hadde ett av bekkeløpene tettet seg med stein som flombekken dro med seg. Dette førte til at veien ble oversvømmet og ødelagt. De kommunale mannskapene gjorde en kjempeinnsats i natt da de berget veien for langt større skader.
Likevel vil det koste flere titalls tusen å sette veien i stand. Foreløpig er veien gjort midlertidig fremkommelig. Over helgen, når marka tørker opp litt, vil vi reparere veien permanent.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut