Du er her: Forsiden > HØRINGER

Flomsikringsplanen for Moi - ny, begrenset høring

Flomsikringsplanen for Moi ble egengodkjent av kommunestyret 13.09.2018. Planen ble kunngjort 02.11.2018. Etter kunngjøring mottok kommunen en klage på reguleringsvedtaket. Det ble klaget på innholdet i planen, men også på selve saksbehandlingen. Det ble pekt på at endringene fra høringsutkastet til vedtatt plan var så omfattende at planen skulle vært sendt ut på ny høring før endelig vedtak. Kommunestyret tok klagen til følge ved å oppheve vedtaket om godkjenning. Det ble gjort i møte 06.12.2018.

Vedtak oppheving av plan.pdf

Vedtak 2. gangs behandling.pdf

Reguleringsbestemmelser ny høring feb 2019.pdf

Plankart flomsikring etter egengodkjenning.pdf

PLANBESKRIVELSE.pdf

 

Planen, slik den ble egengodkjent av kommunestyret 13.09.2018, legges med dette ut til ny, begrenset høring. De grunneiere som blir berørt av endringene som er tatt inn siden forrige høring tilskrives særskilt.

 

Frist for nye høringsuttalelser settes til 28.02.2019