Gangvei Eide

Gang- og sykkelveien gjenåpnet

Flomsikringsarbeid på Eide er sluttført

Flomskadene i bekkeleiet på Eide er nå ferdig reparert. Firma Myddis AS har gjort en god jobb med å utvide elveløpet, sette opp ny mur langs elva og lage ny metallbro under E39. Vegvesenet har bidratt med betong til prosjektet, men dette utgjorde bare en svært liten del av totalkostandene som dekkes av kommunen.

John Skåland