Flerkulturelt på Lundetun

Om lag 200 personer hadde funnet veien til Lundetun da FN-dagen ble markert mandag 24. oktober om kvelden. Arrangementet/kulturkvelden ble ledet av ordfører Kjell Erfjord.

Moi Musikkorps åpnet med feiende fin musikk. Det første nummeret var ”Ingen er så god som du da..”. Dette passet godt til kveldens tema hvor respekt og medmenneskelighet overfor hverandre uansett nasjonalitet, hudfarge og tro sto sentralt.

Kjell Erfjord fortalte innledningsvis at dette var det 4. flerkulturelle arrangement i løpet av det siste året. SANA Lund og representanter fra kommunen står bak. En ønsker at folk som bor i Lund kommune skal komme sammen og oppleve noe positivt sammen. Dette bidrar til større trivsel i hverdagen og større forståelse for hverandre.

Britt Synnøve Drivenes
Foto: Svein Tore Åtland

Sosan A. Mollestad fra Flyktninghjelpen kunne fortelle at det nå er 37 millioner flyktninger i verden. Av disse er 80 % kvinner og barn. Hun påpekte viktigheten av å ha et handlekraftig FN i en slik situasjon.

Av mange fine kulturelle innslag nevnes : Marianne Drivenes og Amalie Holum (solosang) med Solvår Konstali på piano, Lund Menighetskor, danseinnslag fra Burma og fra Uzbekistan, sang av Shansa (Fredskorpset) og solosang av Britt Synnøve Drivenes akkompagnert av Solvår Konstali.

Ellers var det hilsener og mange gode ord til SANA Lund, innbyggere i Lund og til Lund kommune fra :

UDI Vest ved Kåre Andreas Krog (UDI=Utlendingsdirektoratet)

Fredskorpset ved Kari Siwe Haugen

Stiftelsen SANA ved Andreas Kolås

Til slutt var det servering av mat fra mange land i kjelleren på Lundetun. Bordene ble fylt opp, men likevel var det mat nok til alle !

25/10-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut