Eikeland

Det er utført godt vedlikehold på mange bygg

Flere kommunale bygninger er nymalte i sommer

Eikeland
Eikeland Bofellesskap
Nygård
Nygård
Tannklinikk
Tannklinikken

I vår og sommer er relativt mange store kommunale bygg blitt oppgradert med ny maling. Dette gjelder Nygård barneskole, SFO-bygget, Eikeland bofellesskap, Tannklinikken, 2 kommunale boliger på Eik og flere bygg tilknyttet Lund Omsorgssenter.

I tllegg er Tannklinikken blir utbedret med nye vinduer, ny kledning og nytt tak.

Dette er utført i henhold til kommunens vedlikeholdsplan, og med grunnlag i det politisk vedtatte budsjett for 2019.

Dette ser meget bra ut, og vi håper at vi neste år kan få utført mye av det som gjenstår av etterslep.

John Skåland