Brannsamling

Årlig samling av distriktets brannvesen

Flere brannvesen samlet til møte på Moi

Torsdag var Lund brannvesen vertskap for en regelmessig samling av representanter for samarbeidende brannvesen i distriktet. Det var brannfolk fra Hå, Egersund, Sokndal, Flekkefjord og Lund. Sirdal var ikke representert denne gangen.

Siden disse samlingen ble etablert for få år siden, har de vært et nyttig redskap til å utveksle felles erfaringer og problemstillinger. Det er også viktig å bli godt kjent med hverandre - noe som gjør terskelen lavere for å ta kontakt, og er også meget nyttig under felles innsats.

De senere år har det utviklet seg et meget tett og godt samarbeid mellom disse kommuner.

John Skåland