Flekkefjord Feiervesen har startet opp med utvendig feiing fra tak.

På grunn av Covid19 (korona) -situasjonen blir det kun utført feiing av fyringsanlegg hvor dette kan gjøres fra tak.

Vi følger retningslinjene til helsemyndighetene og de nasjonale føringene for smittevern ivaretas fullt ut, slik vi planlegger å utføre tjenesten.
Derfor vil vi kun foreta feiing fra tak. Fjerning av sot fra sotluke etter feiing, må eier/bruker av boligen selv sørge for.
Har du fått varsel om feiing?

    • Steng feieluker, sotluker, trekkventiler og spjeld
    • Klargjør stige til tak
    • Kontroller tak stige/trinn på tak

Ønsker du mer informasjon.

Ta kontakt på telefon:
    • 95841740
    • 95720890

E-mail: feier.vesen@flekkefjord.kommune.no