lillekutt

KUTT i Dalane med flere

Fikk pris for arbeid mot vold

De kommunale konsultasjonsteamene i Hordaland og Rogaland har fått Justis- og beredskapsdepartementets pris for arbeid mot vold i nære relasjoner.

Prisen på 250.000 kroner deles, slik at teamene fylkesvis får 125.000 kroner hver. Det er tilsammen 32 konsultasjonsteam i Hordaland og Rogaland. Statssekretær Gjermund Hagesæter delte ut prisen på en nasjonal voldskonferanse i Trondheim 7. desember.

Tverrfaglig team i Dalane
Kommunene i Dalane har et konsultasjonsteam for vold og overgrepssaker benevnt KUTT. Teamet ble opprettet for å ha en bedre beredskap for barn som kan vært vitne til eller utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Teamet er tverrfaglig sammensatt og samarbeider bl.a. med RVTS vest.

Deltaker fra Lund kommune i KUTT er Trine Rakstang på helsestasjonen. 

Prispengene vil bli brukt til å bygge opp mer kunnskap på et svært viktig fagområde.

KUTT.JPG

Konsultasjonsteamet, KUTT

Mobil:
474 53 264
 
 
Trond A Skjæveland