Olav Voreknuten

Ordfører og PNM-sjef på befaring

Ferdigbefaring for vindmølleparken på Tellenes

Olav Voreknuten
Ordføreren tilfreds med opprydding på Voreknuten
Sluttbefaring vind
Befaring i anleggsområdet

Mandag var det ferdigbefaring for vindmølleparken på Tellenes. Foruten utbygger Zephyr deltok tre svensker fra selskapet som skal drifte møllene, tre representanter fra NVE, fra Mattilsynet, folk fra entreprenøren Stangeland, representanter fra Titania AS og fra Sokndal og Lund kommuner.

I brakkeriggen på Tellenes ble det servert en utmerket "havlunsj", før alle var med på en kjøretur i anleggsområdet. Spesielt naturinngrepene som gjelder fyllinger og skjæringer hadde NVE fokus på. Generelt er vegene lagt meget flott i landskapet. Det er en del bratte veier uten sikring på kantene. Dette kan være en utfordring dersom syklene friluftsfolk skal slippes inn etterhvert.

Representantene fra Lund hadde fokus på en del merknader som er innkommet fra grunneiere i området.

Ordføreren kunne forøvrig tillfreds konstatere ved selvsyn at de ansvarlige for Voreknuten nå hadde revet det gamle bygget som forsøplet området, og rydding av glava og annet materiell som var spredt av vinden var så og si ferdig.

John Skåland