Satsene fastsettes av Miljødirektoratet. Klikk her for å få se oppdaterte satser.