rådyr

Fellingsavgift 2018/2019

Fellingsavgifter for 2018/2019 ble fastsatt i PNM-utvalget 12.04.2018.

I medhold av forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond for elg og hjort § 6 fastsettes satsene for fellingsavgifter i Lund kommune til å være lik makssatsene fastsatt i Miljødirektoratet.

 

 Oversikt fellingsavgift:

 

 Hjort, kalv

249 kr

 Hjort, voksen

411 kr

 Elg, kalv

316 kr

 Elg, voksen

537 kr