Fare for flom i Lundevannet

På grunn av en feil ved Sira Kvinas anlegg i Åna-Sira, er Lund kommune varslet om at Lundevannet kan stige en god del utover vanlig flomnivå.

Oppdatering: Pressemelding fra Sira-Kvina

Vi vil derfor anmode beboere og folk som har eiendom og utstyr i faresonen om å ta forholdsregeler. Det som gjør situasjonen ekstra utsatt nå er at det har vært store nedbørsmengder i Lundevannets nedslagsfelt.

John SkålandTips ein ven Skriv ut