Lunnan Flom

NVE melder om store nedbørsmengder

Fare for flom i kommunen

Både Fylkesmannen og NVE har varslet kommunen om store nedbørsmengder de kommende timer. Dette kombinert med mildvær og snøsmelting i høyden kan føre til mye vann i bekker og elver. Kommunen har gjort forberedelser i forhold til å renske sluker og rister i bekkeinntak, og samtidig holder vannføringen i de store vassdragene under oppsyn. De siste prognoser tirsdag kl. 9 fra NVE, tyder på at det meste av nedbøren vil treffe lenger mot nord-øst.

Vi håper at kommunen går klar ødeleggelser denne gangen, men det er viktig for alle, også private, å passe på sluker og rister slik at vannet kan renne fritt uten ødeleggelser.

John Skåland