Familievern

Familievernkontoret

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernets tilbud er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med familievernkontoret.

 

Kontaktinformasjon

Familievernkontoret  i Sør- Rogaland

Avd. Jæren og Dalane, Strandgata 18, Egersund. 

Tlf.nr. 51 53 81 50

familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

 

For spørsmål/timebestilling ring 51 53 81 50 mellom kl 08 og 15.

 

Vi har også kontor :       

  • Stavanger: Klubbgata 5
  • Bryne: Hetlandsgata 9

Kontorene er tilsluttet Kirkens Familievern og har driftsavtale med Statens Barne- ungdom - og Familievern, region vest.(bufetat.no)Du kan lese mer om oss på www.kirkensfamiliever.no

 

Målgruppe

Vi tar imot enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre.

Saksgang / fremgangsmåte

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgiving når det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Samtaleterapi for par og familier er det viktigste tilbudet. Familievernkontoret er tverrfaglig sammensatt, og de ansatte har videreutdanning i familieterapi. De som arbeider i familievernet har taushetsplikt.

Mekling ved separasjon og skilsmisse

Familievernkontoret utfører mekling for ektepar og samboende med felles barn under 16 år når paret skal separeres/gå fra hverandre.

Foreldre som ønsker å reise sak for retten om barns bosted og samvær eller foreldreansvar, må først møte til mekling.

Utadrettet virksomhet

Familievernet driver informasjon og opplæring på familie og samlivsområdet. Målgruppen kan være offentligheten, lag og foreninger, media, skoler og andre faggrupper. Vi  har kurs for foreldre som har gått fra hverandre som du kan lese mer om på www.fortsattforeldre.no , vi har samtalegrupper for barn  og grupper for steforeldre.

Bestilling av time

Ta kontakt med oss hvis du ønsker rådgiving i vanskelige familieforhold eller mekling ved separasjon og skilsmisse.

Du kan ringe selv og bestille time, eller du kan få noen andre å ringe for deg.

Gjeldende lov og regelverk

Lov om familievernkontorer av 1997. www.lovdata.no

Lov om barn og foreldre (barnelova) av 2003 www.lovdata.no

Statutter for stiftelsen Kirkens Familievernkontor i Egersund

Ansvarlig for tjenestebeskrivelsen

Familievernkontoret i Sør- Rogaland  v/ Jon Aarsland, daglig leder