Helsestasjonen har familiekonsulent som arbeider med familier. Familiekonsulenten tilbyr samtaler med barn, ungdom og voksne, familier og enkeltpersoner og kan gi råd og veiledning omkring det som går på samarbeid, samspill og familieproblematikk.

Familiekonsulenten deltar sammen med helsesykepleier på 8 mndr gruppekonsultasjonen på helsestasjonen.