Ernst A. Eik til Lund

Den nye redaktøren i Dalane Tidende, Ernst A. Eik, kommer torsdag 29/6 på besøk til Lund. Ordfører Kjell Erfjord har invitert ham hit, og målsettingen med besøket er at redaktøren skal gis en rask og god innføring i mye av det positive som skjer innenfor Lund kommunes grenser.

Først blir Eik informert om kommunens politiske og administrative organisering, tjenestetilbud samt om investeringer som skal gjennomføres i 2006. I tillegg til ordfører deltar da oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek og rådmann Svein Tore Åtland.

Ordføreren sier at han etter dette vil vise Eik ulike steder i ”Vakre Lund” ; bl.a. Småbåthavna ved Lundevannet samt andre utbygginger og investeringer som er foretatt de siste åra innenfor helse-/omsorgssektoren og oppvekst/kultur (bl.a. idrettsanlegg). Dessuten blir det et kort besøk på Lundheim folkehøyskole og kanskje innom noen bedrifter i Lund.

28/6-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut